Zwroty | francuski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Potřebuji dovozní povolení?
Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Má toto zvíře určenou karanténu?
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Pytanie o okres kwarantanny
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikročip
une puce électronique
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
un vaccin contre la rage (certificat)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
cestovní pas pro zvířata
un passeport animal
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
un traitement contre le ténia (certificat)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
Vodící psi
chiens-guides
Typ zwierzęcia towarzyszącego
asistenční psi
chiens d'assistance
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego