Zwroty | duński - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Potřebuji dovozní povolení?
Behøver jeg en importtilladelse?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Má toto zvíře určenou karanténu?
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Pytanie o okres kwarantanny
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikročip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabiesvaccination
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
cestovní pas pro zvířata
dyrepas
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
bændelormsbehandling
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Hvad er reglerne for ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
Vodící psi
blindehund
Typ zwierzęcia towarzyszącego
asistenční psi
støttehund
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego