Zwroty | angielski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Potřebuji dovozní povolení?
Do I need an import license?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Má toto zvíře určenou karanténu?
Is there a quarantine period for [animal]?
Pytanie o okres kwarantanny
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Are there specific rules for importing non-native species?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikročip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabies vaccination (certificate)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
cestovní pas pro zvířata
pet passport
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
tapeworm treatment (certificate)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Do I have to use an authorized carrier?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Jaká jsou pravidla pro ______________?
What are the rules for ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
Vodící psi
guide dogs
Typ zwierzęcia towarzyszącego
asistenční psi
assistance dogs
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego