Zwroty | włoski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

我是否需要入口许可证?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
请问是否对【动物】有检疫期?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Pytanie o okres kwarantanny
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
你的宠物入境需要 __________。
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
微芯片
il microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
狂犬疫苗接种(证明)
il vaccino antirabbico
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
宠物护照
il passaporto per gli animali da compagnia
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
绦虫治疗(证明)
il certificato di trattamento contro la tenia
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
我需要使用官方认证的承运商吗?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
对______________有哪些规定?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
导盲犬
cani guida
Typ zwierzęcia towarzyszącego
协助犬
cani da assistenza
Typ zwierzęcia towarzyszącego
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego