Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

我是否需要入口许可证?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
请问是否对【动物】有检疫期?
Для [животное] есть срок карантина?
Pytanie o okres kwarantanny
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
你的宠物入境需要 __________。
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
微芯片
микрочип
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
狂犬疫苗接种(证明)
антирабическая прививка (сертификат)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
宠物护照
паспорт питомца
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
绦虫治疗(证明)
лечение от паразитов (сертификат)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
我需要使用官方认证的承运商吗?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
对______________有哪些规定?
Каковы правила для _______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
导盲犬
собаки-поводыри
Typ zwierzęcia towarzyszącego
协助犬
собаки-ассистенты
Typ zwierzęcia towarzyszącego
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego