Zwroty | angielski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

我是否需要入口许可证?
Do I need an import license?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
请问是否对【动物】有检疫期?
Is there a quarantine period for [animal]?
Pytanie o okres kwarantanny
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Are there specific rules for importing non-native species?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
你的宠物入境需要 __________。
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
微芯片
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
狂犬疫苗接种(证明)
rabies vaccination (certificate)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
宠物护照
pet passport
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
绦虫治疗(证明)
tapeworm treatment (certificate)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
我需要使用官方认证的承运商吗?
Do I have to use an authorized carrier?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
对______________有哪些规定?
What are the rules for ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
导盲犬
guide dogs
Typ zwierzęcia towarzyszącego
协助犬
assistance dogs
Typ zwierzęcia towarzyszącego
我如何为我的宠物拿到健康证明?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego