Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Do I need an import license?
Szükséges importengedély?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Is there a quarantine period for [animal]?
Van kötelező karantén az állatnak?
Pytanie o okres kwarantanny
Are there specific rules for importing non-native species?
Vannak specifikus szabályok nem őshonos fajták behozatalára?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
A behozatali feltételek az állat részére _____________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
rabies vaccination (certificate)
veszettség elleni oltási igazolás
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
pet passport
kisállat útlevél
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tapeworm treatment (certificate)
igazolás féregtelenítésről
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Do I have to use an authorized carrier?
Hivatalos szállítót kell alkalmaznom?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
What are the rules for ______________?
Mik a szabályok ____________részére?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
guide dogs
vakvezető kutyák
Typ zwierzęcia towarzyszącego
assistance dogs
segítő kutyák
Typ zwierzęcia towarzyszącego
How do I obtain a health certificate for my pet?
Mi szükséges az egészségügyi tanúsítvány megszerzéséhez?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego