Zwroty | tajski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Do I need an import license?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้าไหม
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Is there a quarantine period for [animal]?
มีช่วงเวลากักตัวสำหรับ[สัตว์]ไหม
Pytanie o okres kwarantanny
Are there specific rules for importing non-native species?
มีกฎเฉพาะอะไรบ้างไหมสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
ข้อกำหนดในการนำเข้าที่สัตว์เลี้ยงของคุณต้องมีประกอบด้วย __________
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
แผ่นไมโครชิป
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
rabies vaccination (certificate)
วัคซีนโรคกลัวน้ำ (ใบรับรอง)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
pet passport
หนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยง
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tapeworm treatment (certificate)
การรักษาพยาธิตัวตืด (ใบรับรอง)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Do I have to use an authorized carrier?
ฉันต้องใช้บริการผู้ส่งที่ได้รับอำนาจไหม
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
What are the rules for ______________?
กฎสำหรับ ______________ มีอะไรบ้าง
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
guide dogs
สุนัขนำทาง
Typ zwierzęcia towarzyszącego
assistance dogs
สุนัขผู้ช่วย
Typ zwierzęcia towarzyszącego
How do I obtain a health certificate for my pet?
ฉันจะขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของฉันได้อย่างไร
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego