Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Do I need an import license?
Am nevoie de licență de importantare pentru animalul meu de companie?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Is there a quarantine period for [animal]?
Există o perioadă de carantină pentru [animalul]?
Pytanie o okres kwarantanny
Are there specific rules for importing non-native species?
Există reguli specifice pentru importarea speciilor non-autohtone?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Condițiile necesare de intrare în țară pentru animalul tău de companie includ __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
microcip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
rabies vaccination (certificate)
vaccin antirabic (certificat)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
pet passport
pașaport al animalului de companie
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tapeworm treatment (certificate)
certificat de tratament împotriva teniei
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Do I have to use an authorized carrier?
Trebuie să folosesc un transportor omologat?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
What are the rules for ______________?
Care sunt normele pentru ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
guide dogs
câini-ghid
Typ zwierzęcia towarzyszącego
assistance dogs
câini însoțitori
Typ zwierzęcia towarzyszącego
How do I obtain a health certificate for my pet?
Cum pot obține un certificat de sănătate pentru animalul meu de companie?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego