Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Do I need an import license?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Is there a quarantine period for [animal]?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Pytanie o okres kwarantanny
Are there specific rules for importing non-native species?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
rabies vaccination (certificate)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
pet passport
dierenpaspoort
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tapeworm treatment (certificate)
bewijs van ontworming
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Do I have to use an authorized carrier?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
What are the rules for ______________?
Wat is het beleid voor ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
guide dogs
geleidehonden
Typ zwierzęcia towarzyszącego
assistance dogs
hulphonden
Typ zwierzęcia towarzyszącego
How do I obtain a health certificate for my pet?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego