Zwroty | japoński - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Do I need an import license?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Is there a quarantine period for [animal]?
Pytanie o okres kwarantanny
Are there specific rules for importing non-native species?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
rabies vaccination (certificate)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
pet passport
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tapeworm treatment (certificate)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Do I have to use an authorized carrier?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
What are the rules for ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
guide dogs
Typ zwierzęcia towarzyszącego
assistance dogs
Typ zwierzęcia towarzyszącego
How do I obtain a health certificate for my pet?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego