Zwroty | grecki - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Do I need an import license?
Χρειάζομαι πιστοποιητικό εισαγωγής;
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Is there a quarantine period for [animal]?
Υπάρχει περίοδος καραντίνας για [ζώο];
Pytanie o okres kwarantanny
Are there specific rules for importing non-native species?
Υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους;
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Τα κριτήρια εισόδου για το κατοικίδιο σας περιλαμβάνουν __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
μικροτσίπ
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
rabies vaccination (certificate)
εμβολιασμός κατά της λύσσας (πιστοποιητικό)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
pet passport
διαβατήριο ζώων συντροφιάς
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tapeworm treatment (certificate)
αγωγή για εχινόκοκκο (πιστοποιητικό)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Do I have to use an authorized carrier?
Πρέπει να χρησιμοποιήσω εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
What are the rules for ______________?
Ποιοι είναι οι κανονισμοί για _____________;
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
guide dogs
σκύλους οδηγούς
Typ zwierzęcia towarzyszącego
assistance dogs
σκύλος συνοδείας
Typ zwierzęcia towarzyszącego
How do I obtain a health certificate for my pet?
Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα πιστοποιητικό υγείας για το κατοικίδιο ζώο μου;
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego