Zwroty | chiński - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Do I need an import license?
我是否需要入口许可证?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Is there a quarantine period for [animal]?
请问是否对【动物】有检疫期?
Pytanie o okres kwarantanny
Are there specific rules for importing non-native species?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
你的宠物入境需要 __________。
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
微芯片
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
rabies vaccination (certificate)
狂犬疫苗接种(证明)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
pet passport
宠物护照
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tapeworm treatment (certificate)
绦虫治疗(证明)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Do I have to use an authorized carrier?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
What are the rules for ______________?
对______________有哪些规定?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
guide dogs
导盲犬
Typ zwierzęcia towarzyszącego
assistance dogs
协助犬
Typ zwierzęcia towarzyszącego
How do I obtain a health certificate for my pet?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego