Zwroty | turecki - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
L'indennità è esente da tasse?
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il sussidio è tassabile?
Tazminat vergiye tabi mi?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quali benefici riceverò?
Hangi yardımları alacağım?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Posso fare ricorso contro una decisione?
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Pytanie o zmianę okoliczności