Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
L'indennità è esente da tasse?
Är bidraget skattefritt?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il sussidio è tassabile?
Ska bidraget beskattas?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quali benefici riceverò?
Vilka förmåner får jag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kan jag överklaga beslutet?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Pytanie o zmianę okoliczności