Zwroty | fiński - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
L'indennità è esente da tasse?
Onko avustus verovapaata?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il sussidio è tassabile?
Onko tuki veronalaista?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quali benefici riceverò?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Posso fare ricorso contro una decisione?
Voinko valittaa päätöksestä?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Pytanie o zmianę okoliczności