Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
L'indennità è esente da tasse?
Estas la poŝmono imponibla?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il sussidio è tassabile?
Estas la poŝmono imponibla?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quali benefici riceverò?
Kio profitojn mi ricevas?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Posso fare ricorso contro una decisione?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Pytanie o zmianę okoliczności