Zwroty | duński - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
L'indennità è esente da tasse?
Er understøttelsen skattefri?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il sussidio è tassabile?
Er plejebistanden skattepligtig?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quali benefici riceverò?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kan jeg appellere en beslutning?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Pytanie o zmianę okoliczności