Zwroty | czeski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
L'indennità è esente da tasse?
Musím platit daně z dávek?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il sussidio è tassabile?
Je podpora zdanitelná?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quali benefici riceverò?
Jakou podporu dostanu?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Posso fare ricorso contro una decisione?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Pytanie o zmianę okoliczności