Zwroty | arabski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
هل السعر خال من الضريبة؟
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Pytanie o odwołanie się od decyzji
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Pytanie o zmianę okoliczności