Zwroty | polski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Är bidraget skattefritt?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Ska bidraget beskattas?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Vilka förmåner får jag?
Jakie świadczenia dostanę?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kan jag överklaga beslutet?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Pytanie o zmianę okoliczności