Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Är bidraget skattefritt?
Is de uitkering belastingvrij?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Ska bidraget beskattas?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Vilka förmåner får jag?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kan jag överklaga beslutet?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Pytanie o zmianę okoliczności