Zwroty | fiński - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Är bidraget skattefritt?
Onko avustus verovapaata?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Ska bidraget beskattas?
Onko tuki veronalaista?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Vilka förmåner får jag?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kan jag överklaga beslutet?
Voinko valittaa päätöksestä?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Pytanie o zmianę okoliczności