Zwroty | angielski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Är bidraget skattefritt?
Is the allowance tax-free?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
What are the factors which determine how much I get?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Ska bidraget beskattas?
Is the allowance taxable?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Vilka förmåner får jag?
Which benefits will I receive?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Will the allowance affect other benefits?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kan jag överklaga beslutet?
Can I appeal against a decision?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
What shall I do if my circumstances change?
Pytanie o zmianę okoliczności