Zwroty | fiński - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
O subsídio é isento de impostos?
Onko avustus verovapaata?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
O subsídio é tributável?
Onko tuki veronalaista?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quais benefícios vou receber?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
O subsídio afeta outros benefícios?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Voinko valittaa päätöksestä?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Pytanie o zmianę okoliczności