Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Adómentesek a juttatások?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Adóköteles a támogatás?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Jakie świadczenia dostanę?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Pytanie o zmianę okoliczności