Zwroty | tajski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Jakie świadczenia dostanę?
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy mogę odwołać się od decyzji?
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Pytanie o zmianę okoliczności