Zwroty | portugalski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
O subsídio é isento de impostos?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
O subsídio é tributável?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Jakie świadczenia dostanę?
Quais benefícios vou receber?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
O subsídio afeta outros benefícios?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Pytanie o zmianę okoliczności