Zwroty | duński - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Er understøttelsen skattefri?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Er plejebistanden skattepligtig?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Jakie świadczenia dostanę?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Kan jeg appellere en beslutning?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Pytanie o zmianę okoliczności