Zwroty | czeski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Musím platit daně z dávek?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Wird die Unterstützung besteuert?
Je podpora zdanitelná?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Was für Unterstützung bekomme ich?
Jakou podporu dostanu?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Pytanie o zmianę okoliczności