Zwroty | fiński - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Is de uitkering belastingvrij?
Onko avustus verovapaata?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Onko tuki veronalaista?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Voinko valittaa päätöksestä?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Pytanie o zmianę okoliczności