Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Är bidraget skattefritt?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Ska bidraget beskattas?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Qué ayudas puedo percibir?
Vilka förmåner får jag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Puedo recurrir una resolución?
Kan jag överklaga beslutet?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Pytanie o zmianę okoliczności