Zwroty | polski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Qué ayudas puedo percibir?
Jakie świadczenia dostanę?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
¿Puedo recurrir una resolución?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Pytanie o zmianę okoliczności