Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Är bidraget skattefritt?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Ska bidraget beskattas?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Vilka förmåner får jag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Kan jag överklaga beslutet?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Pytanie o zmianę okoliczności