Zwroty | polski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Jakie świadczenia dostanę?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Pytanie o zmianę okoliczności