Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Är bidraget skattefritt?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Ska bidraget beskattas?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Vilka förmåner får jag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Est-ce que je peux faire appel ?
Kan jag överklaga beslutet?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Pytanie o zmianę okoliczności