Zwroty | polski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Jakie świadczenia dostanę?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Est-ce que je peux faire appel ?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Pytanie o zmianę okoliczności