Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Is de uitkering belastingvrij?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Est-ce que je peux faire appel ?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Pytanie o zmianę okoliczności