Zwroty | czeski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Musím platit daně z dávek?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Je podpora zdanitelná?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Jakou podporu dostanu?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Est-ce que je peux faire appel ?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Pytanie o zmianę okoliczności