Zwroty | czeski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Er understøttelsen skattefri?
Musím platit daně z dávek?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Er plejebistanden skattepligtig?
Je podpora zdanitelná?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Jakou podporu dostanu?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kan jeg appellere en beslutning?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Pytanie o zmianę okoliczności