Zwroty | chiński - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Er understøttelsen skattefri?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Er plejebistanden skattepligtig?
该津贴是否要纳税?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Hvilken understøttelse vil jeg få?
我能拿到什么福利?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Påvirker understøttelsen andre fordele?
这个津贴是否影响其他福利?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kan jeg appellere en beslutning?
我能否申诉反对某个决定?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
如果情况有所改变我该如何做?
Pytanie o zmianę okoliczności