Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Musím platit daně z dávek?
Adómentesek a juttatások?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Je podpora zdanitelná?
Adóköteles a támogatás?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Jakou podporu dostanu?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Ovlivní tento přídavek další výhody?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Pytanie o zmianę okoliczności