Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Musím platit daně z dávek?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Je podpora zdanitelná?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Jakou podporu dostanu?
Какие льготы я получу?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Я могу обжаловать это решение?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Pytanie o zmianę okoliczności