Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Musím platit daně z dávek?
Is de uitkering belastingvrij?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Je podpora zdanitelná?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Jakou podporu dostanu?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Pytanie o zmianę okoliczności