Zwroty | francuski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Musím platit daně z dávek?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Je podpora zdanitelná?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Jakou podporu dostanu?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Est-ce que je peux faire appel ?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Pytanie o zmianę okoliczności