Zwroty | chiński - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Musím platit daně z dávek?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Je podpora zdanitelná?
该津贴是否要纳税?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Jakou podporu dostanu?
我能拿到什么福利?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Ovlivní tento přídavek další výhody?
这个津贴是否影响其他福利?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
我能否申诉反对某个决定?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
如果情况有所改变我该如何做?
Pytanie o zmianę okoliczności