Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
请问补贴是不需要纳税的吗?
Är bidraget skattefritt?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
该津贴是否要纳税?
Ska bidraget beskattas?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
我能拿到什么福利?
Vilka förmåner får jag?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
这个津贴是否影响其他福利?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
我能否申诉反对某个决定?
Kan jag överklaga beslutet?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
如果情况有所改变我该如何做?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Pytanie o zmianę okoliczności