Zwroty | polski - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Is the allowance tax-free?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
What are the factors which determine how much I get?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Do I have to be related to the person I am caring for?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Is the allowance taxable?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Which benefits will I receive?
Jakie świadczenia dostanę?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Will the allowance affect other benefits?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Can I appeal against a decision?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
What shall I do if my circumstances change?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Pytanie o zmianę okoliczności