Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Zasiłki dla niepełnosprawnych

Dokumenty | Bank | Praca | Studia | Zakwaterowanie | Zasiłki dla niepełnosprawnych | Zwierzęta domowe

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Ubieganie się o zasiłek

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
Is the allowance tax-free?
Estas la poŝmono imponibla?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych
What are the factors which determine how much I get?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Pytanie o zasiłek dla niepełnosprawnych

Zasiłki dla niepełnosprawnych - Opiekunowie

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Do I have to be related to the person I am caring for?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Is the allowance taxable?
Estas la poŝmono imponibla?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Which benefits will I receive?
Kio profitojn mi ricevas?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Will the allowance affect other benefits?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Pytanie o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Can I appeal against a decision?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Pytanie o odwołanie się od decyzji
What shall I do if my circumstances change?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Pytanie o zmianę okoliczności