Zwroty | włoski - Życie za granicą | Zakwaterowanie

Zakwaterowanie - Wynajem

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Cerco ___________ da affittare.
Wynajmowanie lokum
ห้องพัก
una stanza
Rodzaj lokum
แฟลต / ห้องชุด
un appartamento
Rodzaj lokum
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
un monolocale
Rodzaj lokum
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
una casa indipendente
Rodzaj lokum
บ้านแฝด
una casa bifamiliare
Rodzaj lokum
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
una villetta a schiera
Rodzaj lokum
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Quanto è l'affitto mensile?
Pytanie o czynsz
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Le utenze domestiche sono incluse?
Pytanie o opłaty za prąd, gaz i wodę (koszty eksploatacyjne)
เงินมัดจำคือเท่าไร
A quanto ammonta la caparra?
Pytanie o kaucję
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Quando posso venire a vedere l'appartamento?
Pytanie o termin zobaczenia lokum
ห้องชุด ________________
L'appartamento è _____________.
Umeblowanie mieszkania
ได้รับการตกแต่งแล้ว
ammobiliato
Stan umeblowania mieszkania
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
non ammobiliato
Stan umeblowania mieszkania
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Gli animali sono ammessi?
Pytanie o zwierzęta domowe
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Come posso cambiare il fornitore di energia elettrica?
Pytanie o zmianę dostawcy prądu
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Quanti altri inquilini vivono nell'appartamento?
Pytanie o współlokatorów
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Quante persone sono già venute a vedere l'appartamento?
Pytanie o liczbę osób zainteresowanych mieszkaniem
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Posso vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica?
Pytanie o instalacje elektryczne i gazowe
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Quanto dura il contratto?
Pytanie o okres najmu
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Ci sono disaccordi tra i vicini?
Pytanie o spory sąsiedzkie
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti?
Pytanie o przeprowadzone remonty
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta?
Pytanie o kocioł
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Quando è stato rifatto l'impianto elettrico?
Pytanie o ostatnią wymianę instalacji elektrycznej
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte?
Pytanie o bezpośrednich sąsiadów
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Avrò diritto a un posto auto privato?
Pytanie o miejsce parkingowe
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
È stato assassinato qualcuno qui in passato?
Pytanie o przeszłość miejsca
___________ ใช้งานได้ไหม
________ è in buone condizioni?
Pytanie o instalacje
ท่อประปา
L'impianto idraulico
Rodzaj instalacji
เครื่องทำความร้อน
L'impianto di riscaldamento
Rodzaj instalacji
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
È il proprietario ad essere responsabile delle riparazioni?
Pytanie o odpowiedzialnych za dokonywanie napraw
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica?
Pytanie o liczniki gazu i prądu
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Ha i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici?
Pytanie o instrukcje obsługi i gwarancje urządzeń elektrycznych
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa?
Pytanie o dostawców prądu, internetu i telefonii
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Dove è il termostato?
Pytanie o termostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Posso vedere il certificato di conformità dell'impianto gas?
Pytanie o certyfikat bezpieczeństwa gazu

Zakwaterowanie - Kupno

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Quante offerte ci sono state finora per questa casa?
Pytanie o liczbę ofert kupna domu
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Da quanto tempo la casa è sul mercato?
Pytanie, kiedy dom został wystawiony na sprzedaż
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Perché i proprietari stanno vendendo la casa?
Pytanie o powód sprzedaży domu
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Quanti anni i proprietari hanno vissuto qui?
Pytanie, jak długo sprzedający tam mieszkał
การขายรวมอะไรบ้าง
Cosa è incluso nella vendita?
Pytanie, co obejmuje umowa sprzedaży
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Ci sono problemi di cedimento del terreno?
Pytanie o problemy z osiadaniem gruntu
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
È possibile avere un'opzione di passaggio di proprietà più economica?
Pytanie o przeniesienie tytułu własności nieruchomości
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Cosa verrà costruito in futuro in quest'area?
Pytanie o plany zagospodarowania otoczenia
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Può ritirare la casa dal mercato?
Prośba o wycofanie oferty z biura nieruchomości
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Dove sono state acquistate le piastrelle della cucina e del bagno?
Pytanie o kuchnię i łazienkę
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Dove sono stati acquistati i mobili fissi, come ad esempio quelli della cucina?
Pytanie o meble